מה יקרה אם
אני לא אתגייס?
מי גייס את
הגבינה שלי?
כמה חיילים צריך
כדי להחליף נורה?
של מי
הבטחון
הזה?
אל תתנו לנו רובים
גיוס לכולם—לא בבית ספרנו

הסרבן שיר רגב בכלא הצבאי ועדכונים על סרבניות וסרבנים נוספים

- אנא הפיצו בתפוצה רחבה -
שיר רגבשיר רגב, סרבן מצפון ופעיל נגד הכיבוש, נידון לעשרה ימי מחבוש. זוהי תקופת הכליאה השניה שלו. עדכונים נוספים: פטור משירות צבאי לשלושה סרבנים שנכלאו בעבר, ושני סרבנים שעומדים להיכנס לכלא שוב בעתיד הקרוב.
 
הסרבן שיר רגב, בן 20 מן הישוב תובל בחבל משגב, אנרכיסט ופעיל נגד הכיבוש, החל לרצות את עונש המחבוש השני שלו (עשרה ימים) ב-24/3. שיר בחר שלא להתייצב בבסיס מיט"ב (לשעבר בקו"ם) בתאריך הגיוס המיועד שלו. הוא נעצר מאוחר יותר ונידון ל-20 ימים בכלא הצבאי ב-2/3 (בשלב זה עדיין לא קיבלנו משיר אישור לפרסם את דבר הכליאה, ולכן הדיווח עליה מגיע רק עכשיו). שיר מוחזק כרגע בכלא 6.
לקראת כניסתו לכלא מסר שיר את הדברים הבאים:
אני מרגיש שחובתי היא לסרב ולערוק מצבא, שעיקר עיסוקו היומיומי היות משטרת כיבוש לשמירת "הסדר הישראלי" וכפייתו על פלשתינים חסרי הגנה ואזרחות.
 
ומהו אותו "סדר ישראלי"? זהו תהליך מתמשך כבר למעלה מ-42 שנה של משטר צבאי לפלשתינים, של שלילת הנגישות למשאבי הקהילות הפלשתיניות באדמה, במים, בפירות החקלאות, במחצבים, בזיהום אדמתם ונחליהם כל זאת תוך תמיכה בגזילת זכויות אלה ע"י המתנחלים החיים באותו איזור אך תחת חוקים אחרים כביכול דמוקרטיים. ועוד לא דיברתי על זכויות האדם של הפלשתינים, על שלילת חופש התנועה, פגיעות גוף ועד כדי הרג מסיבי ללא כל חקירה ראויה של חשודים בביצוע עבירות מהחמורות שבספר החוקים הישראלים ושהן בתנאים של "תפיסה לוחמתית" גם פשעי מלחמה ועבירות אחרות על החוק הבינלאומי.
 
בעיקר בהיותי בעל פרופיל "קרבי" ללא ספק בהתגייסותי הייתי צפוי לשרת מערכת "מאפיוזית" זו, שאין לה כמעט נגיעה היות צה"ל – צבא הגנה… זהו צבא המשרת אינטרסים שאינני מאמין בהם לכן בדילמה שבין שרות כזה לבין צו המצפון אין לי כל ספק בבחירתי.אני מאמין גם שיבוא יום שבחירתי תזכה גם לערכתם של אנשים שהיום מתכחשים למציאות האיומה שאנו כחברה יוצרים לעם אחר ולנפשם של צעירים רבים שלא מודעים אולי להשחתה שהם שותפים לה
 
שיר רגב צפוי להשתחרר מהכלא ב-1/4. כתובתו בכלא:
שיר רגב (מ"א 5966205)
כלא 6
ד"צ 01860, צה"ל
פקס: 04-9540580
כיוון ששלטונות הכלא מעבירים דואר אל סרבנים באופן לא סדיר, אנו ממליצים לשלוח עותקים מהמכתבים גם באימייל דרך ידידינו בתנועת יש גבול לכתובת: yeshgvul2001@yahoo.com, והמכתבים יועברו במהלך ביקורים.
המלצות הפעולה להלן יתמקדו בעניינו של שיר רגב, משום שלמיטב ידיעתנו הוא הסרבן המוצהר היחיד שנמצא כרגע בכלא. עם זאת ישנה שורה של עדכונים בעניינם של סרבניות וסרבנים אחרים. ראשית, הסרבנים אור בן דוד
ואפי ברנר קיבלו פטור משירות צבאי מטעמי בריאות ואינם צפויים להיכנס שוב לכלא. תודה רבה לכל מי שפעלו בעניינם. סרבן נוסף שקיבל לאחרונה פטור משירות צבאי הוא ר. ח., שנכלא מספר פעמים במהלך החודשים האחרונים, אך ביקש שלא לפרסם את דבר כליאתו.
הסרבנית אמליה מרקוביץ', מחותמות מכתב השמיניסטים 2009-2010, הגיעה לבסיס מיט"ב ב-1/2, ונידונה אז על סירובה לעשרה ימי ריתוק לבסיס. לאחר מכן החליטה אמליה שלא לחזור בינתיים לתל השומר. גם הסרבן ולאא נפאע לא שב עדיין לכלא. עם זאת, שניהם צפויים לבלות עוד מאחורי הסורגים. אנו נעדכן על התפתחויות בעניינם
.
לבסוף, י. ג., סרבנית פציפיסטית, הוחזקה 14 ימים בכלא הצבאי בינואר, ולאחר מכן שהתה מספר ימים בריתוק לבסיס. לנו נודע עליה לאחר מעשה מפי אור בן דוד, שפגשה אותה בבסיס מיט"ב. י. ג. עדיין לא פוטרה משירות צבאי, אך לא סביר שתיכלא שוב.
מה אפשר לעשות?
ראשית, אנא הפיצו הודעה זו ואת המידע הכלול בה בתפוצה רחבה ככל האפשר, לא רק באמצעות דואר אלקטרוני, אלא גם דרך אתרי אינטרנט, רשתות חברתיות, בתקשורת הקונבנציונלית, מפה לאוזן וכיו"ב. להלן עוד כמה סוגים של פעולות מומלצות.
1. אנא שלחו מכתבי תמיכה ופקסים לכתובת שצוינה לעיל
2. מכתבים לרשויות
מומלץ מאוד לשלוח מכתבי מחאה, רצוי בפקס, אל הגורמים הבאים:
מר אהוד ברק, שר הביטחון
משרד הביטחון
הקריה
תל-אביב 64743.
טל': 6975540 (03) או 6975423 (03)
פקס: 6976711 (03)
רצוי לשלוח העתקים למפקד הכלא, לכתובת:
מפקד כלא 6,
כלא 6
ד"צ 01860, צה"ל
פקס: 04-9540580
ד"צ 01860
צה"ל
פקס: 9579389 (03)
עוד כתובת שימושית למשלוח פניות היא הפרקליט הצבאי הראשי:
אביחי מנדלבליט
הפרקליט הצבאי הראשי
מִפְקדת הפרקליטות הצבאית הראשית
ד"צ 9605
צה"ל
פקס: 5694526 (03)
חשוב במיוחד לשלוח מכתבי מחאה למפקד מיט"ב, כיוון שבידיו תימצא בסופו של דבר ההחלטה כמה פעמים נוספות ישבו הסרבנים\ות בכלא לפני שישוחררו סופית. אותו קצין אחראי גם להפעלתה של "וועדת המצפון":
גדי אגמון
מפקד מיט"ב
תל-השומר
ד"צ 02718
צה"ל
פקס: 7376052 (03)
להלן מכתב לדוגמה, שניתן להשתמש בו, או בטקסט שונה, במשלוח המכתבים. מומלץ בהחלט להכניס בנוסח שינויים לפי ראות עיניכם:
א.ג.נ.,
נודע לי כי שיר רגב (מ"א 5966205), סרבן מצפון לשירות צבאי, נשפט בשנית על סירובו להתגייס, ומוחזק בכלא 6 שליד עתלית.
כליאתם של סרבני מצפון דוגמת שיר רגב מהווה הפרה ברורה של החוק הבינלאומי ושל זכויות אדם בסיסיות. הדבר ברור במיוחד לאור העובדה ששיר רגב כבר נשפט על אותו מעשה עצמו – סירובו להתגייס – בעבר.
על-כן אני פונה אליך בדרישה לשחרר את שיר רגב לאלתר, ולהימנע מכליאתה בעתיד. כמו כן, אני פונה אליך בדרישה שתפעל למניעת הישנותם של מקרים דומים. על המערכת שבראשה אתה עומד לנהוג להבא כבוד בסיסי בסרבניות וסרבני מצפון, ובכל באי עולם.
בברכה,
3. מכתבים לכלי תקשורת
כתיבה של מכתבים ומאמרי דעה בעיתונות והבעת דעה בעניין בתכניות מאזינים ברדיו יכולים לסייע למאמצינו להביא את עניינם של הכלואים לידיעת הציבור בארץ ולהפעיל לחץ, בעקיפין, אך ביעילות רבה, על רשויות הצבא להפסיק את כליאתם.
נמשיך לעדכן על התפתחויות נוספות.