מה יקרה אם
אני לא אתגייס?
מי גייס את
הגבינה שלי?
כמה חיילים צריך
כדי להחליף נורה?
של מי
הבטחון
הזה?
אל תתנו לנו רובים
גיוס לכולם—לא בבית ספרנו

פרופיל חדש

פרופיל חדש (8/3/03)
ראיונות עם שלושה צעירים שנמנעו משירות צבאי. בראיונות הם מפרטים את התגבשות החלטתם שלא לשרת בצבא, את התהליך שעברו עד לקבלת הפטור ואת תגובת הסביבה שלהם למעשה.
המנעות, עדויות

Pages