מה יקרה אם
אני לא אתגייס?
מי גייס את
הגבינה שלי?
כמה חיילים צריך
כדי להחליף נורה?
של מי
הבטחון
הזה?
אל תתנו לנו רובים
גיוס לכולם—לא בבית ספרנו

אור קשתי

אור קשתי (4/2/15)
זה מתחיל בגן הילדים, כשיום אחד ההורים מתבקשים להכין חבילת ממתקים ולסייע בציור ברכות לחיילי "דובדבן" שאימצו את הגן.
מיליטיריזם בחינוך