מה יקרה אם
אני לא אתגייס?
מי גייס את
הגבינה שלי?
כמה חיילים צריך
כדי להחליף נורה?
של מי
הבטחון
הזה?
אל תתנו לנו רובים
גיוס לכולם—לא בבית ספרנו

אלימות משטרתית

פרופיל חדש (1/5/09)
אתמול, עשרות רבות של פעילות ופעילים הפגינו מול תחנת המשטרה בה מתנהלת חקירת פרופיל חדש. המשטרה פיזרה את ההפגנה באלימות רבה ועצרה שמונה פעילות ופעילים. שופט שראה את העצורים בבוקר ביקר את המשטרה ושיחרר את העצורות.
פרופיל חדש תחת חקירה, אלימות משטרתית