מה יקרה אם
אני לא אתגייס?
מי גייס את
הגבינה שלי?
כמה חיילים צריך
כדי להחליף נורה?
של מי
הבטחון
הזה?
אל תתנו לנו רובים
גיוס לכולם—לא בבית ספרנו

רלה מזלי ורותי הילר

רלה מזלי ורותי הילר (29/5/09)
רבים מכם התייצבו לצד פרופיל חדש בתקופה האחרונה, ורצינו להודות לכם מקרב לב. למעלה מ-5,000 מכתבים ששלחתם לפרקליט המדינה במחאה על הקרימינליזציה של פרופיל חדש, באמצעות האתר של Jewish Voice for Peace, נגעו ללבנו, כמו גם פעולות רבות אחרות שנקטתם כפי שהצענו באתר שלנו.
פרופיל חדש תחת חקירה