מה יקרה אם
אני לא אתגייס?
מי גייס את
הגבינה שלי?
כמה חיילים צריך
כדי להחליף נורה?
של מי
הבטחון
הזה?
אל תתנו לנו רובים
גיוס לכולם—לא בבית ספרנו

מאיר מרגלית

מאיר מרגלית (1/7/10)
במאמץ שיווקי עצום, מנסה משרד הביטחון להתמודד עם מספרים הולכים וגדלים של צעירים המסרבים לשרת בצה"ל.
מאיר מרגלית, השתמטות