מה יקרה אם
אני לא אתגייס?
מי גייס את
הגבינה שלי?
כמה חיילים צריך
כדי להחליף נורה?
של מי
הבטחון
הזה?
אל תתנו לנו רובים
גיוס לכולם—לא בבית ספרנו

הטלויזיה החברתית

הטלויזיה החברתית (6/2/14)
קבוצות מיעוט כגון: אתיופים, בדואים או דרוזים מנסים להשתלב בחברה דרך השירות הצבאי. אך מסתבר, שההדרה בחברה שלנו חזקה יותר אפילו מהאתוס הצבאי. על הצבא כקרש קפיצה לחברה הישראלית, בכתבה של הטלויזיה החברתית.
מיליטריזם, יוסי דויד, סירוב חברתי
הטלויזיה החברתית (3/9/09)
הטלוויזיה החברתית מציגה:בחברה כובשת הוא מגזין העוסק בסוגיות חברתיות וכלכליות הנובעות מה
הטלויזיה החברתית, דיאנה דולב, מיליטריזם, כיבוש