מה יקרה אם
אני לא אתגייס?
מי גייס את
הגבינה שלי?
כמה חיילים צריך
כדי להחליף נורה?
של מי
הבטחון
הזה?
אל תתנו לנו רובים
גיוס לכולם—לא בבית ספרנו

ועדת מצפון

(24/11/13)
ערכת מידע המיועדת לנשים וגברים המעוניינים לקבל פטור מטעמי מצפון
ועדת מצפון