מה יקרה אם
אני לא אתגייס?
מי גייס את
הגבינה שלי?
כמה חיילים צריך
כדי להחליף נורה?
של מי
הבטחון
הזה?
אל תתנו לנו רובים
גיוס לכולם—לא בבית ספרנו

נתן בלנק

פרופיל חדש (2/3/13)
תקופת כליאה שביעית לסרבן המצפון נתן בלנק, להלן פרטים מלאים ודרכי פעולה ותמיכה.
נתן בלנק, עכשיו בכלא הצבאי, סירוב
פרופיל חדש (12/2/13)
תקופת כליאה שישית לסרבן המצפון נתן בלנק. להלן פרטים מלאים ודרכי פעולה ותמיכה.
נתן בלנק, סירוב
פרופיל חדש (21/1/13)
תקופת כליאה חמישית לסרבן המצפון נתן בלנק. להלן פרטים מלאים ודרכי פעולה ותמיכה.
נתן בלנק, סירוב