מה יקרה אם
אני לא אתגייס?
מי גייס את
הגבינה שלי?
כמה חיילים צריך
כדי להחליף נורה?
של מי
הבטחון
הזה?
אל תתנו לנו רובים
גיוס לכולם—לא בבית ספרנו

אלימות בצה

(17/4/12)
מקרי האלימות שנקטו קצינים בשנים האחרונות נגד מפגינים נגמרו ללא כתבי אישום. למעט מקרים בודדים, רובם אינם מגיעים לדין פלילי
אלימות בצה