מה יקרה אם
אני לא אתגייס?
מי גייס את
הגבינה שלי?
כמה חיילים צריך
כדי להחליף נורה?
של מי
הבטחון
הזה?
אל תתנו לנו רובים
גיוס לכולם—לא בבית ספרנו

פטור מטעמי דת

(7/2/12)
בנות המצהירות כי הן דתיות ידרשו לעמוד בכך שנתיים. צה"ל שכר בעבר חברות חקירה בניסיון להוכיח את ההתחמקות משירות של בנות חילוניות
פטור מטעמי דת