מה יקרה אם
אני לא אתגייס?
מי גייס את
הגבינה שלי?
כמה חיילים צריך
כדי להחליף נורה?
של מי
הבטחון
הזה?
אל תתנו לנו רובים
גיוס לכולם—לא בבית ספרנו

סיפורה של ל'

בעקבות האירועים, הפצתי את הידיעה בקרב חברותי, והנה הסיפור שקיבלתי:

סיפורה של ל': באופן אישי אני מוכרחה להודות שארגון פרופיל חדש היה משמעותי עבורי ועבור משפחתי, שכן באופן עקיף, הוא היה כרוך בסגירת מעגלים בתוך המשפחה שלי.

מעשה שהיה כך היה. כאשר היה בני הצעיר בן 13 וחצי, קיימתי איתו את השיחה בהא רבתי, על החלטתי לחיות עם נשים, ולהיות לסבית. היה לו מאד קשה, הוא כעס, והיה לו קשה לקבל את זה, למרות שלדבריו, כבר ידע. זה לא היה לו חדש, זה רק דובר באופן גלוי בפעם הראשונה. בשיחה שהייתה לנו, אמרתי לו, בין השאר, שאני מבינה את הכעס שלו, אבל שידע שאני נותנת לו גם מתנה גדולה מאד לחיים, בבחירה שעשיתי.

הוא הסתכל בי בסקרנות מוסווית, מרים חצי גבה כאילו בחוסר עניין, ואז אמרתי לו שהמתנה שאני נותנת לו היא שאם הבחירה שלי לגיטימית בעיני, ואני מבקשת שהמשפחה שלי תקבל אותה ותאפשר אותה, הרי בכל בחירה שהוא יעשה יום אחד בחייו, אני אצטרך להיות שם בשבילו, לקבל את בחירתו ולתמוך בו. כי לא יתכן שאני אבחר במשהו וארצה את האיפשור שלו בתוך המשפחה, ושזה לא יהיה כך, כאשר הוא יעשה יום אחד את הבחירות שלו.

ואכן, כאשר הגיע לגיל 18, והחליט שלא להתגייס לצה"ל מטעמי מצפון, הייתי איתו שם בבחירה שלו, בבירור המעמיק שעשה לגבי עד כמה הוא מוכן ללכת עם העניין הזה עד הסוף, מה המשמעות של הדבר הזה לגביו, ומהם המחירים שיש לדבר עבורו.

ארגון פרופיל חדש היה המקום הראשון שעזר לו בבירור הזה, והם היו שם בגדול. הם לימדו אותו על עצמו, הם ליוו אותו לכל אורך התהליך, ואני יחד איתו, היינו שם. יחד עמדנו בוועדת מצפון, יחד ליבנו את הנושאים שהועלו, ויחד הצלחנו לשכנע את וועדת המצפון שתשחרר את בני מצה"ל. ואכן בני היקר לא שירת בצבא, אך שירת את המדינה בדרכו שלו. הוא בחר להתנדב ולחיות שנתיים בכפר שמטפל באנשים מפגרים, להיות חלק מהמקום, ולתת את כל כולו מתוך הבנה שחובתו לשרת, אך הוא חייב לעשות זאת בדרכו שלו. וכך, באופן עקיף, כפי שאמרתי, ארגון פרופיל חדש מהווה באופן סימבולי מעין סגירת מעגל עבורי ועבור בני הצעיר, בבחירות שעשה בחייו.

 

זהו הסיפור, ושיהיה לכולנו סוף שבוע נחמד ונעים.