מה יקרה אם
אני לא אתגייס?
מי גייס את
הגבינה שלי?
כמה חיילים צריך
כדי להחליף נורה?
של מי
הבטחון
הזה?
אל תתנו לנו רובים
גיוס לכולם—לא בבית ספרנו

הכיתה המגוייסת

On June 14th, 2013, War restisters International held a International day of action For Military-Free Education and Research. New profile joined activists around the world in a street theatre direct action in Tel-Aviv.