מה יקרה אם
אני לא אתגייס?
מי גייס את
הגבינה שלי?
כמה חיילים צריך
כדי להחליף נורה?
של מי
הבטחון
הזה?
אל תתנו לנו רובים
גיוס לכולם—לא בבית ספרנו

דו"ח פעילות 2010

אנו מביאות בזאת את דו"ח הפעילות של התנועה לשנת 2010. הדו"ח סוקר את הפעילות הפמיניסטית - אנטי מיליטריסטית שחברות פרופיל נקטו בה במהלך שנה זה כדי לקדם את השאיפה לחברה ישראלית אזרחית.