מה יקרה אם
אני לא אתגייס?
מי גייס את
הגבינה שלי?
כמה חיילים צריך
כדי להחליף נורה?
של מי
הבטחון
הזה?
אל תתנו לנו רובים
גיוס לכולם—לא בבית ספרנו

"מצפון" - ערכת מידע

ערכת מידע עדכנית המתארת את השלבים של בקשת פטור מטעמי מצפון.

קובץ: